שמן משומש – איך בודקים

 

שמן משומש ,כיצד בודקים ? כיצד ניתן לאבחן את מצבו של השמן ואת מצבו של המכלול בו שרת השמן ?

בגופים מוסדיים, חברות , המפעילים ציוד מכני כבד כגון : משאיות, אוטובוסים, טרקטורים, גנרטורים ועוד כיוצא בזה, נהוג לבצע בדיקת מעבדה לשמן משומש אשר סיים את תקופת שירותו במכלול ,מנוע , תיבת הילוכים , ממסרות ומערכות הידראוליות.

הבדיקה הבסיסית מבוצעת בעיקר באמצעות ספקטרומטר.

ניתוח התוצאות המתקבלות ,יראה בבירור את :

איכותו של השמן ואת המאמצים שעבר בזמן פעולתו במכלול.

נוכחות רמות בלאי של מתכות מחלקי המנוע השונים, יצביעו על שחיקת חלקי המנוע השונים.

נוכחות דלק / סולר בשמן המנוע ,דבר אשר יעיד על בעיה במערכת הזנת הדלק בדרך כלל.

נוכחות מים או מרכיבי נוזל קירור בשמן המנוע, דבר אשר יעיד על חדירתם לשמן וידרוש בירור.

נוכחות פיח ברמה גבוהה בשמן המנוע, דבר אשר יעיד על שריפה לא תקינה של דלק/סולר.

צמיגות השמן ב- 40 מעלות או ב 100 מעלות צלסיוס דבר שיעיד על מצב כללי ראשוני.

להלן פירוט חלק מרכיבי הבלאי הנבדקים בבדיקה ספקטרומטרית ומקורם.

Fe –   ברזל –         בלאי ברזל יגיע בעיקר מבלוק המנוע, צילינדרים, גל ארכובה, גל זיזים ומסבים.

Cu-   נחושת –       בלאי נחושת יגיע בעיקר ממסבים, תותבים משאבות.

Cr-   כרום –          ב לאי כרום יגיע בעיקר מטבעות הבוכנה, מסבים , גלי הנעה, שסתומי פליטה.

Al-   אלומיניום –   בלאי אלומיניום יגיע בעיקר מהבוכנות, מסבים , משאבות.

Si-   סיליקון –       יעיד על חדירת אבק / חול מחוץ למנוע.

Pb-  ע ופרת –       יגיע בעיקר ממסבי גל הארכובה.

Mg- מגנזיום –      ממרכיבי השמן ,בעיקר מוסף להגנה בפני שחיקה.

Ni-   ניקל  –         יגיע בעיקר ממסבים שסתומי פליטה.

Sn-  בדיל –          יגיע בעיקר ממסבים, תותבים.

Ca – קלציום –       דטרגנט מרכיב מהשמן.

Ag-  כסף  –           מסבים , תותבים.

Ba-  בריום –          ממרכיבי השמן.

Zn- אבץ –            ממרכיבי השמן, תפקידו להפחית שחיקה.

P –  זרחן –            ממרכיבי השמן תפקידו, הגנה בפני שחיקה.

נגישות