שמן מנוע לאופנועים – תקן JASO

באופנועים בחלקם הגדול ,המצמד טבול בשמן המנוע, דהיינו על שמן המנוע לספק סיכה מספקת לבוכנה ולטבעות הבוכנה , לגל הזיזים לגלגלי השיניים של תיבת ההילוכים הנמצאים באגן משותף, עם זאת לא לגרום להחלקת דסקיות המצמד אשר טבולות גם הן בשמן המנוע.

שמן מנוע סטנדרטי המשמש במנועי הבנזין מעניק תכונות סיכה טובות אשר יגרמו למצמדים טבולים להחליק.

לפיכך פותח התקן היפני אשר אליו מותאמים השמנים המיוצרים לאופנועים בעלי מצמדים הטבולים בשמן המנוע, תקן זה נקרא  JASO  . לתקן זה קימות ארבע דרגות.

להלן   JASO MA   JASO MA1  JASO MA2   JASO MB

התקנים לעיל מתאימים למבחני       2006  904 JASO  T   מבחני תוצאות חיכוך למצמדים הטבולים בשמן.

במקביל לכך על שמן המנוע לעמוד בדרישות

התקנים הבאים :

  • API      SG, SH, SJ, SL, SM
  • ILSAC  GF-1, GF-2, GF-3
  • ACEA   A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2, C3

 

עם זאת על  שמן המנוע לעמוד במפרט מדד חיכוך  דינמי  י (DFI), מדד חיכוך סטטי (SFI) ומדד זמן עצירה (STI) על התוצאות לעמוד  בגבולות לפי מבחן חיכוך המוגדר במפרט :  JASO 904:2006

נגישות