מפרט A.P.I שמן למנועי בנזין

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE    הגוף אשר מעניק רישיון לשמנים על עמידה במפרטים שהוגדרו על ידי יצרני המנועים והשמנים.

דרוג השמנים מסומן בשמן המיועד למנועי בנזין באות הראשונה  S    ובאות נוספת המסמלת את דרגת השמן.

בהתקדמות ביצור המנועים לנצילות משופרת להספקים גבוהים יותר לעמידה בדרישות איכות הסביבה להפחתה בפליטת מזהמים ,נדרשים יצרני השמנים לשפר את עמידותם של השמנים לעמוד בדרישות המשתנות.

על מנת להבהיר את העניין בפשטות להלן הדרגות לשמנים המיועדים למנועי בנזין :

SN    בתוקף , פורסם באוקטובר 2010 ויועד למנועים אשר יוצרו משנת 2011  המפרט מגדיר   עמידות גבוה יותר של השמנים לתנאי טמפרטורה לחץ והספקים למנועים מודרניים בעלי מגדשי טורבו ומערכות לבקרת גזי פליטה תוך תרומה לצריכת דלק נמוכה יותר לרמות פליטת גזים נקייה מניעת היווצרות בוצה ולאפשר עבודה באמצעות דלק המועשר באתנול.

SM   בתוקף, למנועים שיוצרו בשנת 2010 וישנים יותר.

SL    בתוקף .למנועים שיוצרו בשנת 2004 וישנים יותר.

SJ    בתוקף ,למנועים שיצרו  בשנת 2001  וישנים יותר.

SH  מיושן.

SG  מיושן.

SF   מיושן.

SE   מיושן ,תוך אזהרה ,לא לעשות שימוש במנועים שיוצרו לאחר שנת 1979.

SD  מיושן .תוך אזהרה , לא לעשות שימוש במנועים שיוצרו לאחר שנת 1971. שימוש בדרגת שמן זו במנועים חדישים  יותר עלול לגרום לנזק ,ירידה בביצועים ובלאי מואץ ונזק למנוע.

SC  מיושן , תוך אזהרה , לא לעשות שימוש במנועים שיוצרו לאחר שנת 1967. שימוש בדרגת שמן זו במנועים חדישים יותר עלול לגרום לנזק ,ירידה בביצועים ובלאי מואץ ונזק למנוע.

SB  מיושן , תוך אזהרה , לא לעשות שימוש במנועים שיוצרו לאחר שנת 1951. שימוש בדרגת שמן זו במנועים חדישים יותר עלול לגרום לנזק ,ירידה בביצועים בלאי מואץ ונזק למנוע.

SA  מיושן , תוך אזהרה , אינו מכיל מוספים אין לעשות שימוש במנועים שיוצרו לאחר שנת 1930. שימוש בדרגת שמן זו במנועים חדישים יותר עלול לגרום לנזק ,ירידה בביצועים בלאי מואץ ונזק למנוע.

נגישות