מפרט A.P.I שמן למנועי דיזל

CJ 4   בתוקף   דרגת שרות לשמנים המיועדים למנועי דיזל 4 פעימות הפועלים בסיבובי מנוע גבוהים , למנועים שיוצרו משנת 2010  מתאים לשימוש גם במנועים ישנים יותר  וגם  במנועים שתוכננו לפעול באמצעות סולר דל גופרית עד 500   ppm  (חלקיקים למיליון)  או 0.05%  ממשקל השמן , בנוסף על כך מיועד לשמש במנועים המצוידים במסנן חלקיקים.

CI 4   בתוקף   דרגת שרות לשמנים המיועדים למנועי דיזל 4 פעימות הפועלים בסיבובי מנוע גבוהים , למנועים שיוצרו משנת 2002  מתאים לשימוש גם במנועים ישנים יותר וגם  במנועים שתוכננו לפעול באמצעות סולר מופחת  גופרית עד   או 0.5%  ממשקל השמן , ובמנועים בהם מותקנת מערכת E.G.R  .

CH 4  בתוקף   דרגת שרות לשמנים המיועדים למנועי דיזל 4 פעימות הפועלים בסיבובי מנוע גבוהים , למנועים שיוצרו משנת 1998  מתאים לשימוש גם במנועים ישנים יותר וגם  במנועים שתוכננו לפעול באמצעות סולר מופחת  גופרית עד או 0.5%  ממשקל השמן.

CG 4   מיושן   דרגת שרות לשמנים המיועדים למנועי דיזל 4 פעימות הפועלים בסיבובי מנוע גבוהים , פורסם בשנת 1995 ומיועד למנועים שיוצרו משנת 1994  מתאים לשימוש גם במנועים ישנים יותר וגם  במנועים שתוכננו לפעול באמצעות סולר מופחת  גופרית עד   או 0.5%  מממשקל השמן.

CF 4   מיושן   דרגת שרות לשמנים המיועדים למנועי דיזל 4 פעימות הפועלים בסיבובי מנוע גבוהים , ומיועד למנועים שיוצרו משנת 1990  מתאים לשימוש גם במנועים ישנים יותר  .

CF 2   מיושן    דרגת שרות לשמנים המיועדים למנועי דיזל 2 פעימות , פורסם בשנת 1994  החליף את CD 2.

CE     מיושן   דרגת שרות לשמנים המיועדים למנועי דיזל 4 פעימות הפועלים בסיבובי מנוע גבוהים ,  ומיועד למנועים שיוצרו משנת 1985  מתאים לשימוש גם במנועים ישנים יותר .

CD-II  מיושן   דרגת שרות לשמנים המיועדים למנועי דיזל 2  פעימות ,  ומיועד למנועים שיוצרו משנת 1985  .

CD     מיושן   דרגת שרות לשמנים המיועדים למנועי דיזל 4  פעימות ,  ומיועד למנועים שיוצרו משנת 1955.

CC     מיושן   ומלווה באזהרה  אין לעשות שימוש בשמן זה במנועים שיוצרו אחר 1990 .

CB     מיושן   ומלווה באזהרה  אין לעשות שימוש בשמן זה במנועים שיוצרו אחר 1961 .

CA     מיושן   ומלווה באזהרה  אין לעשות שימוש בשמן זה במנועים שיוצרו אחר 1959.

נגישות