מפרט בדיקות מנוע ILSAC

מפרט ILSAC  הינו מפרט בדיקות מנוע מקיפות הבודקות את השינויים הנגרמים לשמן המנוע הנבחן כתוצאה מהעומס המופעל על השמן בפעולתו , כוחות גזירה ,שינויי טמפרטורה ,ספיחת מים ועוד , כמו כן נבדקים השינויים הנגרמים למכלולי המנוע כתוצאה ממרכיבי המאמצים אשר נגרמו לה כתוצאה מפעולתו.

מאוקטובר 2010 אומץ מפרט ILSAC  GF-5   , ומפרט A.P.I  SN   תואם לו. על השמנים לעמוד בדרישות של מפרטים אלה להתאמתם בשימוש במנועים החדישים ,המוגדשים  ולמען פעולתם התקינה בהספקיהם וברמות זיהום מופחתות.

נגישות