כללים לשמירה על המנוע

  1. שימוש בשמן התואם את הנחיות היצרן ותנאי השימוש במנוע.

  2. שימוש בשמן מיצרן המייצר בכפיפות למפרטים בינלאומיים.
  3. הקפדה על החלפת שמנים ומסננים על פי קילומטרים של נסיעה או זמן בחודשים מה שבא ראשון.
  4. הקפדה על החלפת מסנן אויר בזמן או על פי מצבו בהתאם לתנאי השימוש בכלי התחבורה או כלי העבודה, שימוש בתנאי זיהום ,עפר ,אבק ולחות גבוהה יקצרו את אורך זמן השימוש ,במסנן.  מסנן אויר סתום או סתום חלקית יגרום לתערובת אויר / דלק לא נכונה ומכאן ליצירת פיח אשר יביא לזיהום השמן וכמובן לבלאי מואץ של המנוע ומכלליו ,דגש מיוחד על מנועים המצוידים במגדש טורבו.
  5. התחלת נסיעה תתבצע שניות בודדות לאחר התנעת המנוע ,ללא הפעלת עומס, דבר אשר יתרום לשריפה טובה יותר של הדלק במנוע קר ,ימנע מעבר מזהמים לעוקת השמן ,יפחית את זיהום האוויר ויתרום להארכת חיי השמן והמנוע.

נגישות