מצב מכני וחשמל

תא המנוע

מראה נקי ללא חלקים חופשיים ,נזילות שמנים ונוזלי קירור הם התחלה טובה., לכלוך של שמן שנוזל נראה שחור ובעל מרקם המעיל אבק וחול, נזילות שמנים  יעידו על אטמים לקויים ,במרקה זה יש לאבחן , אטם מכסה שסתומים פשוט וזול להחלפה , אטם מכסה עוקת השמן ניתן גם הוא בדרך כלל להחלפה בנקל , אטם ראש המנוע הוא הבעייתי יותר וידרוש פירוק ראש המנוע ואיתו יכול להגיע גם שיפוץ חלקו העליון של המנוע , הליך יקר יותר. נזילת שמן בין המנוע לתיבת ההילוכים ,ניתנת לתיקון שגם הוא יכול להגיע לסכום לא קטן.

מערכת קירור

שלימות הצינורות ,המקרן (רדיאטור) אי הופעת סימני קורוזיה לבנים בקצוות הצינורות יעדו על מצב תקין,, יש לוודא שימוש בנוזל קירור תקני , מים רגילים ,מים צבועים …יש גם כאלה לא יעשו את תפקידם ויגרמו נזק מתמשך למנוע .

מערכת החשמל

חוטי חשמל גלויים ,חשופים ,סרט בידוד (איזוליר בנד) המלופף ונראה חריג יעיד על תיקונים במערכת החשמל ,יש לוודא באיזה מכלול מדובר.  במכוניות חדישות בעלות מערכות אלקטרוניות לניהול מנוע וחיישנים יש חשיבות רבה לשלימות החיווט החשמלי.

צמיגים וגלגלים

אורך חיי צמיגים הוא בדרך כלל עד 4 שנים , מעבר לכך הצמיגים מאבדים מיעילותם בתחום אחיזת הכביש , תאריך הייצור של הצמיג מוטבע על דופנו. יש לבחון את הצמיגים מבחינת עומק החריצים , שחיקה אחידה ודופן שלימה. שחיקה לא אחידה בדרך כלל בצמיגים הקדמיים ,תעיד על כיוון פרונט לקוי זוויות שפיעה (קמבר) זווית קדם אופן (קסטר) וזוויות התכנסות או התייצאות אופנים שאינם תקינים. , הנובעים מהזנחה או לרוב מפגיעת  הצמיגים במדרכות , או מתאונות, דבר הדורש בדיקה כוללת של מתלי הרכב וחיבוריהם.

נגישות