בדיקת ראייה ושמיעה

פעולת המנוע

התנעה קלה ,נטולת חריקות ורעשי לוואי ופעולה עגולה יציבה ורצופה של המנוע ,תעיד על מצב תקין,

התנעה ארוכה ,תעיד על בעיה בתזמון המנוע ,במצתים שלא הוחלפו במועדם ,דהיינו הרכב הוזנח מבחינת טיפולים שוטפים , מכיוון לקוי של מרווחי שסתומים או בלחץ דחיסה (קומפרסיה) נמוך , נקישות ,דפיקות יש לאבחן מהיכן נשמעים ..נקישות חדות מחלקו העליון של המנוע יעידו על בעיה בכיוון שסתומים או חופש בהם או בגל הזיזים ,במקרה כזה יש לאבחן אם הבעיה  נובעת רק מכיוון שסתומים או שמא חופש בגל הזיזים שדורש תיקון יקר יותר ,  דפיקות עמומות בחלקו התחתון של המנוע יעידו בדרך כלל על חופש במיסבי גל הארכובה.

בדיקת גזי פליטה

ניגשים לאחורי הרכב ומאבחנים את גוון גזי הפליטה, עשן כחלחל יעיד על שריפת שמן המנוע , מכאן יש לאבחן אם כתוצאה משחיקת טבעות בוכנה וצילינדרים , או ממחזירי השמן של השסתומים. עשן שחור מעיד על יצירת פיח , נובע מכיוון הזרקה לא תקין או בלאי של המזרקים אשר יצריך את החלפתם, עשן לבן כנ”ל רק עודף בדלק המסופק למנוע.

בדיקה מהירה  לזיהוי דליפות לחץ במנוע

בשעת פעולת המנוע ,לשלוף את מדיד השמן , אם יש לחץ או אדים היוצאים ונראים , קרוב לוודאי שיש בעיה בלחץ הדחיסה.

 נסיעת מבחן רכב בעל תה”ל אוטומטית

ביקורת על נורות החיווי תחילה , שילוב להילוך נסיעה , אבחון לכניסה חלקה ללא מכות וללא שיהוי ,התחלת נסיעה תוך שימת לב להחלפה חלקה של ההילוכים ללא שיהוי או מכות, החלפות המלוות בשיהוי או מכות יעידו על צורך בטיפול בתיבת ההילוכים , מהחלפת שמן ומסנן וניקוי תוך כדי ההחלפה ועד לצורך בשיפוץ התיבה.

נסיעת מבחן רכב בעל תה”ל ידנית

לחיצה על המצמד שילוב להילוך ראשון ,לשים לב לכניסה חלקה ,חריקות או רעשים יעידו על בעיה בדרך כלל שחיקה בסינכרונים , שילוב המצמד גבוה יעיד על כיוון לקוי או בלאי של דסקיות המצמד. החלפת הילוכים תוך כדי נהיגה בליווי חריקות כנ”ל.

מערכת ההגה

חופש או רעשים ,נקישות בשעת היגוי או בשעת בדיקה בעמידה תוך סיבוב גלגל ההגה מצד לצד יעידו על בעיה בחיבורי מוטות ההיגוי או גם בתיבת ההיגוי.

משאבת הגה כוח

משאבת הגה כוח ,הינה משאבה הידראולית המסתובבת באמצעות גלגל רצועה במקביל למזגן או לאלטרנטור, המשאבה מסייעת לסיבוב ההגה ומקלה מאוד על הפעלתו, רעש חריג בשעת פעולתה או בסיבוב ההגה יעיד על בעיה במשאבה.

נסיעת מבחן כללית

נסיעה חלקה רציפה ,תגובה חלקה וטובה לדוושת ההאצה ,החלפת הילוכים רציפה ללא שיהוי ורעשים, התנהגות ואחיזת כביש בשעת היגוי ובלימה טובה ללא משיכות לצדדים ורעידות של ההגה , חיווי נכון של המחוונים , יעידו על רכב ברמה תקינה ,

נגישות