צריכת שמן במנוע

בעמוד זה אמנה את הסיבות לצריכת השמן במנוע

תחילה, יש לוודא תמיד כי מפלס השמן נכון ,מדידת השמן במנוע תתבצע כאשר הרכב חונה במצב אופקי וישר, לאחר לפחות 5 דקות מרגע הדממת המנוע, על מפלס השמן לא לעבור את הקו העליון ולא ירד מהקו התחתון, כאשר במקרה זה יש להוסיף שמן מתאים למנוע.

הסיבות לצריכת שמן להלן:

א.      נזילות שמן, נובעות מבלאי והתייבשות של אטמים ,להלן פרוט :

 1. אטם אגן השמן (קרטר) זהו האטם הנמצא בין מכסה העוקה התחתון לבין גוף המנוע.
 2. מחזירי השמן של גל הארכובה ,קדמי ,נמצא  על ציר הגלגלת הראשית (פולי) או באחורי בין המנוע לתיבת ההילוכים.
 3. אטם ראש המנוע ,נמצא בין ראש המנוע לגוף המנוע.
 4. אטם מכסה השסתומים ,נמצא בחלקו העליון של המנוע  בין מכסה השסתומים וראש  המנוע, במנוע רוחבי (בוקסר) ימצא בשני הצדדים.
 5. מחזירי השמן של גלי הזיזים, במנועים בהם מותקנת רצועת תזמון (טיימינג).
 6. מעבר שמן דרך מחזירי השמן של מובילי השסתומים.

ב.      צריכת שמן הקשורה בסוג השמן :

 1. יש להקפיד על שימוש בשמן בדרגות צמיגות ודרגות שירות מתאימות על פי המלצת   היצרן.
 2. שמנים שאינם מתאימים לאופי עבודת המנוע ,פסולים או מזויפים , יגזרו ,יתאדו או יתנדפו    וייעלמו מהמנוע, סימנים לכך ניתן יהיה לראות בבית מסנן האוויר אם צינורית אוורור בית  גל הארכובה מותקנת.
 3. אופי נהיגה ספורטיבי בגבולות העליונים של עבודת המנוע ,תביא לצריכת שמן מוגברת.
 4. שימוש בשמן מנוע ,מעבר לתקופה או לקילומטרים בהם הומלץ השימוש בו. השימוש בשמן מוגבל ע”י היצרן בזמן, שלושה חודשים שישה חודשים או שנה, או כמות קילומטרים של נסיעה, בכל מקרה מה שבא ראשון.
 5. טבעות בוכנה (רינגים) או גלילים (צילינדרים ) שחוקים, יגרמו למעבר מוגבר של שמן לתא השריפה ומשם לשריפתו, תופעה זו תתבטא בפליטת עשן כחלחל והספק מנוע נמוך.

 

נגישות