החלפת שמן במועד – חשוב מאוד

החלפת שמנים במועד ,פעולה חשובה מאוד שיש לעשותה ,על מנת לעשות שימוש ארוך במנוע  ולמנוע את סוף חייו .

אורך חיי השמן במנוע נמדד בשני פרמטרים “

  1. זמן, תקופת שירות הנקובה בחודשי שימוש
  2. כמות הקילומטרים או שעות המנוע אשר נעשה בשמן שימוש במנוע

בכל מקרה יש להתייחס למה שמגיע ראשון, קילומטרים של נסיעה שעות עבודה או זמן השימוש בחודשים.

אורך חיי השמן במנוע מוגבל עקב תפקידו, לספוח  את תוצרי הלוואי של שריפת הדלק המכילה פיח ,אפר וחלקיקי בלאי מיקרונים הנוצרים מחיכוך ושחיקה של המכללים הנעים והבאים במגע האחד במשנהו בתנועתם במנוע.

כתוצאה מספיחת המזהמים הנ”ל  והרחפתם בשמן המנוע , עולה צמיגותו של השמן  דבר המשפיע לרעה על מהירות תנועתו במנוע וכך מפחיתה במאוד את תפקידו של השמן לעבור דרך מעברים קטני מידות ,דבר העלול בנוסף להביא לסתימתם ובנוסף להפחית את מהירות תנועת השמן דבר המונע  לסוך במהירות מספקת את מכללי המנוע .

שמן המנוע עלול גם להיות מדולל בדלק ,דבר הנובע מליקויים במערכת הזנת הדלק ,כגון מזרקים לקויים ,לחץ הזרקה לא תקין ,דילול השמן בדלק יפגע קשות בתפקודו של השמן בהגנה על מכללי המנוע.

השמן כפונקציה של זמן שימוש נוטה להתחמצן ,כך שיעילותו יורדת במאוד .

החלפת שמן מנוע על פי התייחסות לקילומטרים של שימוש או למגבלת זמן ,תתרום להארכת חיי המנוע,

אי התייחסות לנ”ל תגרום לבלאי מואץ אשר יביא לשחיקה מוגברת של מכללי המנוע ולסיום חייו במהירות.

נגישות