מצב חיצוני כללי

כלי רכב נקי ,חיצונית ופנימית מצביע על תחזוקה נאותה או ניקוי יסודי לפני המכירה, את כלי הרכב הנקי קל יותר לבדוק.

קווים חיצוניים

קווי פח  חלקים נקיים מפגיעות ,ומגלים הנראים בהשתקפות האור מעידים על רכב נטול פגיעות חיצוניות, גלים בצביעה או צבע במרקם תפוז ,מעידים על צביעת אותו החלק או האזור,

צבע הרכב

על צבע הרכב להתאים לרשום ברישיון הרכב ולהיות בעל מרקם חלק מבריק ואחיד ,אלא אם הרכב נצבע, צביעת הרכב מעידה על כמה סיבות ,

א.      צבע שדהה והתקלף כתוצאה מחניית הרכב בשמש שעות רבות ללא כיסוי או טיפול בווקס לסוגיו ,הזנחה של ניקויו מלכלוך סביבתי לשלשת ציפורים אשר הזיקו לצבע.

צביעה לאחר תיקני פח,  קורה שהרכב נפגע בחניה  פגיעות קלות שריטות בחלקי הפח  לא בקורות השלדה שתוקנו היטב ,אינן קריטיות. אך יש לאבחן שאין התפתחות חלודה מתחת לצבע

שלימות הצבע

צבע מקורי בגוון אחיד ומבריק, מעיד על תחזוקה ברמה טובה, רכב חדש יחסית שנצבע מחדש ,דורש בדיקה מעמיקה לסיבת צביעתו,

צבע חסר ברק בעל פני שטח מחוספסים יעיד על חוסר תחזוקה ,חיצונית לפחות , בעל רכב אשר אינו מתייחס לתחזוקה חיצונית סביר להניח שרמת התחזוקה השוטפת תהיה בינונית ומטה.

שינו בגוונים של חלקים ברכב ,כגון כנפיים ,דלתות ,פגושים , יעידו על החלפת חלקים או תיקון כתוצאה מפגיעות מתאונה , מומלץ לבדוק את קורות הרכב ומפתניו ,לשלילת פגיעות בהם אשר יגרמו לעיוות או החלשת מבנה הרכב.

חלודה וריקבון בפינות הרכב ,בקורות סביב החלונות מעידים על בעיה לרוב כתוצאה מפגיעות חיצוניות , חלודה היא כבר לא מתכת וכמובן חוזק המרכב נפגע במקרה זה, צביעה על אזור רקוב אינה פותרת בעיה זו.

קנטים תחתונים

מתחת לסף התחתון המצא מתחת לקן הדלתות קימת  קורת אורך שבה בדרך כלל קנט סיום על קנט הסיום להיות שלם, נקי מפגיעות, פגיעות בחלק זה של הרכב נובעות בדרך כלל מפגיעות של אבנים עגולות המוצבות על מדרכות או בחניונים  ונהיגה לא זהירה שגרמה להתקלות בהן, פגיעות נוספות הן פגיעות ולחיצות בקנט התחתון ביותר כתוצאה מהרמת הרכב במוסך או בפנצ’רייה שלא מהמקומות שיעד לכך היצרן.. פגיעות באזורים אלה ברכב עלולות לגרום להתפתחות חלודה וחורים בעתיד. מעבר לפגיעה במראה הרכב.

פגושים ופנסים

יש לאבחן שלימות ללא שברים וללא חופשים ., לבדוק שהפגוש מחובר באמצעות הברגים לשלדה ואו המרכב, חיבור הפגוש באמצעיים כמו אזיקונים וכדומה יעידו על פגיעות , פגיעה בעצמה חזקה, תתבטא, אזור החיבורים לשלדה ואו המרכב.

ריפוד פנימי

ניקיון פנים הרכב וריפוד שלם ללא קרעים יעיד על תחזוקה מוקפדת ושימוש סביר, קרעים ותפרי ריפוד פתוחים יעידו על שימוש קשה בפנים הרכב , שימו לב גם לריפוד תקרת הרכב.

נגישות